ADR nebezpečné látky

ADR nebezpečné látky

Jsme partnerem, na kterého se při převozu ADR - nebezpečných látek můžete stoprocentně spolehnout. Realizujeme přepravu tříd 3 (hořlavé kapaliny), 8 (žíravé látky), a 9 (jiné nebezpečné látky a předměty). Disponujeme moderní technikou, veškerý vozový park dosahuje maximálního stáří pěti let. Doprava probíhá ve specializovaných chemických cisternách L4BH.

Co jsou ADR nebezpečné látky

Do přepravy nebezpečného zboží ADR patří vše, co může jakkoliv ohrozit zdraví či bezpečnost osob, majetku či životního prostředí. K nebezpečným vlastnostem se řadí hořlavost, výbušnost, uvolňování a tlak plynů, toxicita, žíravost, samovolná reakce, radioaktivita, infekčnost a mnoho dalších.

Poptat přepravu

Povinnosti přepravce

Přepravce je povinen užívat k přepravě nebezpečného zboží ADR pouze způsobilého dopravního prostředku, který je řádně vybaven předepsanou výbavou, doklady a je označen bezpečnostními značkami. Mezi důležité dokumenty patří přepravní doklad, který obsahuje informace o převážené látce, obalovou skupinu, kód omezení pro tunely apod. Přepravce také musí zajistit školení posádky, povinnou výbavu a nominovat bezpečnostního poradce.

Školení řidičů

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečný náklad jsou pravidelně školeni a zkoušeni ze zvláštních požadavků, které musí být při přepravě splněny. Stejně tak naši řidiči jsou řádně proškoleni dle nejnovějších pravidel a norem a splňují všechna kritéria pro přepravu ADR.

Přeprava nebezpečného zboží (ADR)

Co nejčastěji přepravujeme

Nejčastěji vozíme pohonné hmoty, kyselinu dusičnou, sírovou, chlorovodíkovou, glykol, ethanol, epoxidy, AdBlue, zahřátý vosk a mnohé další.

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám, rádi vám odpovíme