Přeprava nebezpečných věcí (ADR)

Přeprava nebezpečných věcí (ADR)

ADR je zkratka z francouzského Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, známá u nás jako Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí. Vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSR k ní přistoupila roku 1987.

Co se skrývá pod označením doprava ADR

ADR přeprava je speciální režim, který pokrývá bezpečný ADR převoz nebezpečných látek, produktů a materiálů, které spadají pod tuto kategorii. Upravuje, jakým způsobem je možno přepravu nebezpečného zboží ADR realizovat, zahrnuje bezpečnostní normy, pravidla pro značení, povinnou výbavu apod. Přeprava ADR se dále rozděluje do kategorií a tříd nebezpečnosti.

Poptat přepravu

Podlimitní množství při přepravě ADR

V některých případech je možné při ADR převozu využít tzv. přepravu v podlimitním množství, kdy platí pouze určité předpisy platné dle dohody. Ta stanovuje limit pro každou nebezpečnou látku, který je možno takto převážet. Přepravu v podlimitním množství je možné využít pro nebezpečné věci balené v kusech, neplatí pro přepravu v cisternách. Například pro benzín platí limit 333 litrů, pro motorovou naftu 1000 litrů.

Cisternová přeprava ADR

Na poli přepravy nebezpečných věcí ADR se specializujeme na cisternovou přepravu (ADR) chemických i nechemických kapalin. Převážíme ADR třídy 3, 8 a 9. Naopak nepokrýváme přepravu tuhých látek, k distribuci používáme pouze cisterny.

Aktuální a úplné znění dohody o ADR transportu je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy.

Nebezpečný náklad

Nebezpečný náklad

Jsme partnerem, na kterého se při převozu ADR - nebezpečných látek můžete stoprocentně spolehnout. Realizujeme přepravu tříd 3 (hořlavé kapaliny), 8 (žíravé látky), a 9 (jiné nebezpečné látky a předměty). Disponujeme moderní technikou, veškerý vozový park dosahuje maximálního stáří pěti let. Doprava probíhá ve specializovaných chemických cisternách L4BH.

ADR skupiny

ADR skupiny

Na základě povahy a vlastností látek a materiálů se přeprava nebezpečných věcí rozděluje do 9 hlavních ADR tříd (také označované jako skupiny ADR či kategorie ADR), které se dále dělí na podtřídy. Všechny ADR třídy disponují povinným značením, které je od sebe vzájemně odlišuje a podléhají různým pravidlům týkajících se jejich bezpečného transportu.

Zajímá vás přeprava nebezpečných věcí nebo cena ADR? Napište nám, rádi vám odpovíme